PREMIUM SPONSORS (over 2.000)
Cultural Services of the Ministyr of Education and Culture
Municipality of Nicosia

MAIN SPONSORS (€501 – €2.000)
Mara Constantinou
Nicolas Costantinou

SUPPORTERS (€151 – €500)
Monica Economou

FRIENDS (€35 – €150)
Argyro Aggelidou
Antonis Bargilly
Antonis Charalambides
Tatiana Christofidou
Eleni Demetriades
Julieta Demetriades
Andreas Demetriou
Marios Demetriou
Anna Diogenous
Yorgos Economides
Evriviades Economou
Kostas Economou
Monica Economou
Ritsa Economou
Maria Ergatidou
Margarita Elia
Giovanni Galetti
Christodoulos Georgiades
Andri Hatziandreou
Maria Antoniou-Heimonidou
Katalin Iakovides-Balika
Agis Ioannides
Eleni Kanthou
Monika Kashiotou
Stella Katsari
Olga Constantinides
Wanda Economou-Constantinou
Gregory Constantinou
Mara Constantinou
Nicolas Costantinou
Ntinos Constantinou
Christos Constantinou
Iro Konstantinidou
Elli Leptou
Vasos Leptos
Konstantinos Loizou
Maria Loukaidou – Schroeder
Nelli Loukaidou
Maria Matsoukari
Novia Mavromoustaki
Menelaos Menelaou
Pepy Michaelides
Andreas Nikolaou
Costas Papakonstantinou
Yorgos Papamichael
Tasos Petri
Popi Souroulla
Irene Stylianou
Constantinos Stylianou
Tasos Stylianou
Lela Symeonidou
Yorgos Sfoggaras
Roy Taliotou
Monica Tsaggaridou
Maria Fala