ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

14-15 Φεβρουαρίου 2006, Αίθουσα Καστελλιώτισας, Λευκωσία

European Cultural Policies on Music

Μεσολαβητές:
Professor Christopher Bailey (UK)

Ομιλητές:
Dr. Christopher Gordon (Ην. Βασιλείου)
Mr. Bart van Rosmalen (Ολλανδία)
Mr. Hannu Saha (Φιλανδία) Mr. Kai Amberla (Φιλανδία)

σε συνεργασία με τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Jeneusses Musicales, και της Ένωσης των Σχολείων Μουσικής

 

INFO
Pallas: 22410181 | LMS: 22352355 | info@ledramusic.org | www.ledramusic.org

Sponsors:
Cultural Services of the Ministry of Education and Culture
Embassy of Finland
FInnair
Goethe-Zentrum Nicosia
CYBC