ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

22 Μαϊου 2009, Αίθουσα Καστελλιώτισας, Λευκωσία, 8 μ.μ.

Γιώργος Μανούρης, πίανο

Domenico Scarlatti
Sonata in C minor, K11
Sonata in C major, K159
Ludwig van Beethoven
Sonata No. 3 in C major, op. 2, 3
Claude Debussy
Estampes, L100
Fryderyk Chopin
Grande Valse Brillante, op. 34, 1
Polonaise, op. 53
Scherzo No. 2, op. 31

INFO
Pallas: 22410181 | LMS: 22352355 | info@ledramusic.org | www.ledramusic.org