Το 2007 εγκαινιάζεται ο θεσμός για νεαρά ταλέντα με το όνομα Ανερχόμενα Αστέρια (Rising Stars), ένα ακόμη μέρος της συνεχούς προσφοράς του LMS στην πολιτιστική εξέλιξη της Κύπρου. Στόχος του θεσμού είναι η προβολή και η υποστήριξη των ταλαντούχων νέων του τόπου μας, παρέχοντας έτσι την ευκαιρία και το κίνητρο για μεγαλύτερα επιτεύγματα στον τομέα. Μέσα στα πλαίσια του διαπολιτισμικού διαλόγου το Ledra Music Soloists ενώνει τους ταλαντούχους μέλλοντες μουσικούς από την Κύπρο με τους ομόλογους των από το εξωτερικό, δημιουργώντας έτσι υπόβαθρα φιλίας, συνεργασίας και ανταλλαγής.