ΤΕΤΑΡΤΟ LMS ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

11-24 Απριλίου 2007, Αίθουσα Συνεδριάσεων ΠΑΣΥΔΥ, Λευκωσία

Χορηγοί                                                                                        
Cultural Services of Ministry of Education and Culture
Embassy of the Hungarian Republic
Embassy of Poland
Embassy of Finland
Transun Travel
POLITIS
CYBC

           Facebook