ΠΡΩΤΟ LMS ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

24-29 Απριλίου 2004, 8:30 μ.μ., Aίθουσα Συνεδριάσεων ΠΑΣΥΔΥ, Λευκωσία
               

           Facebook